IVF Babble

Nag-aalok ang Kagawaran ng Veterans Affairs ng mga paggamot sa pagkamayabong sa karamihan ng mga mag-asawa - ngunit hindi mga kasal o parehong mga kasarian sa sex

Si Toni Hackney, isang beterano ng hukbo mula sa Atlanta, ay laging nagnanais na magkaroon ng isang biological na bata ngunit alam na kailangan niyang sumailalim sa mga paggamot sa pagkamayabong upang makarating doon Siya ay walang asawa at may endometriosis, at samakatuwid ay kailangan ...

Ang Linggo ng Pambansang Pagkamayabong ng UK sa UK upang markahan ang 40 taong anibersaryo ng IVF

Noong 10 Nobyembre 1977, nagtrabaho ang IVF at siyam na buwan pagkaraan ay isinilang si Louise Joy Brown - ang unang sanggol na IVF sa buong mundo - ay isinilang. Simula noon higit sa isang kapat ng isang milyong mga sanggol sa UK ay ipinanganak sa pamamagitan ng IVF Bilang bahagi ng taong ito ...