IVF Babble

Ang kahalagahan ng kamalayan sa pagkamayabong sa murang edad

Bilang bahagi ng Fertility Awareness Week, nakikipag-ugnayan kami sa aming mga fertility expert at tinatanong sila kung anong patnubay ang mayroon sila para sa mga hindi pa nagsisimula ng fertility journey, sa pag-asa na ang...

Kakayahang nasa mga kabataan: ano ang mga tukoy na hamon?

Ni Andreia Trigo, Fertility NLP Coach at Nurse Specialist Habang ang karamihan sa mga wala pang 18 ay namumuhay ng normal, pumapasok sa paaralan, gumugol ng oras sa mga kaibigan, nakikinig sa musika at nag-aalala tungkol sa mga bagay na sa bandang huli...

Pagkaya sa mga miyembro ng pamilya sa panahon ng Pasko

Ang panahon ng Pasko ay isang panahon kung kailan maririnig mo ang pinakakaraniwang mga parirala tulad ng; "Maligayang bakasyon" o basahin ang mga pagbati tulad ng, 'Kapayapaan, pag-ibig at kagalakan' sa mga novelty card. Ito na yata ang panahon kung kailan busog na ang karamihan...

Kategoryang - May kamalayan sa pagkamayabong