IVF Babble

Mas Maaga Nagsisimula ang Mga Panahon Para sa Mga Batang Babae

Isa sa mga bagay na napagtanto mo kapag sinusubukan mong magbuntis ay kung gaano kaliit ang itinuro sa iyo sa paaralan tungkol sa kalusugan ng reproduktibo. Ang mga aralin ay karaniwang nakapaligid sa pag-iwas sa mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik at...

Kategorya - Menstruation