IVF Babble

Kindbody at The American Society of Reproductive Medicine Ang New York Stock Exchange Opening Bell Bilang Karangalan ng NIAW

Noong Miyerkules, ika-27 ng Abril, inimbitahan si ASRM Executive Director Jared Robins, MD, na i-ring ang opening bell ng New York Stock Exchange upang parangalan ang National Infertility Awareness Week.

Ito ay isang pagkakataon upang alisin ang stigma na nauugnay sa kawalan, i-highlight ang mga pakikibaka na tinitiis ng maraming tao upang magkaroon ng pamilya, at bigyang-liwanag ang mahalagang papel ng mga employer sa pagsuporta sa mga empleyado sa kanilang fertility at paglalakbay sa pagbuo ng pamilya.

Pagtunog ng Kampana Upang Itaas ang Kamalayan

Ang National Infertility Awareness Week ay binibigyang-pansin ang malawak na epekto ng kawalan ng katabaan at ang mga hamon na nararanasan ng milyun-milyong tao sa pagbuo ng kanilang pamilya anuman ang lahi, kasarian, oryentasyong sekswal, pagkakakilanlan ng kasarian, kalagayang pang-ekonomiya o pag-aasawa.

"Kami ay ipinagmamalaki na itaas ang kamalayan para sa isa sa walo na nagpupumilit na magbuntis sa panahon ng Pambansang Linggo ng Pagkamalay sa Pagkakabaog ngayong taon," sabi ni Dr. Jared Robins, Executive Director ng ASRM. “ASRM ay nakatuon sa pagsulong ng reproductive medicine. Naisasakatuparan ng Lipunan ang misyon nito sa pamamagitan ng paghahangad ng kahusayan sa batay sa ebidensya, panghabambuhay na edukasyon at pag-aaral, sa pamamagitan ng pagsulong at suporta ng makabagong pananaliksik, ang pagbuo at pagpapakalat ng pinakamataas na pamantayan sa etika at kalidad sa pangangalaga ng pasyente, at sa pamamagitan ng adbokasiya sa ngalan ng mga manggagamot at mga kaakibat na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at kanilang mga pasyente.”

Ang American Society for Reproductive Medicine ay isang nonprofit, multidisciplinary na organisasyon na nakatuon sa pagsulong ng agham at kasanayan ng reproductive medicine. Nagagawa ng Lipunan ang misyon nito sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kahusayan sa edukasyon at pananaliksik at adbokasiya sa ngalan ng mga pasyente, manggagamot, at mga kaakibat na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Bilang karagdagan, ang Lipunan ay nakatuon sa pangasiwaan at pag-iisponsor ng mga aktibidad na pang-edukasyon para sa publiko at patuloy na mga aktibidad sa edukasyong medikal para sa mga propesyonal na nakikibahagi sa pagsasanay at pananaliksik sa reproductive medicine.

"Kami ay pinarangalan na lumahok sa NYSE Opening Bell Ceremony upang bigyang-pansin ang maraming mga landas sa pagiging magulang," sabi ni Dr. Angeline Beltsos, CEO ng Kindbody. "Ang pagkabaog ay karaniwan, ngunit bihirang pag-usapan. Sa pamamagitan ng pagtunog ng kampana, hinahangad naming ilabas ang pag-uusap tungkol sa fertility upang mas mapalapit sa isang panahon kung saan ang lahat ay magkakaroon ng access sa fertility at pangangalaga sa pagbuo ng pamilya na kailangan nila para matupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng isang pamilya."

Ang Kindbody ay isang kumpanya ng pangangalaga sa fertility na pinamumunuan ng kababaihan na naglilingkod sa mga employer at consumer. Ang Kindbody ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng 28 signature clinic at nakikipagtulungan sa 353 partner provider clinics sa buong US Ang mga signature clinic ng Kindbody ay matatagpuan sa California, Colorado, Georgia, Illinois, Michigan, Missouri, New Jersey, New York, Oregon, Texas, Washington, at Wisconsin. Bilang karagdagan, plano ng kumpanya na palawakin sa 36 na lokasyon ng tingi sa pagtatapos ng taon.

Saklaw sa Programa sa Trabaho

Pagkatapos ng kaganapan, nagpadala ang ASRM ng email sa kanilang mailing list na naglilinaw na ang kanilang pakikilahok sa kaganapang ito ay hindi nilayon upang i-endorso o i-promote ang anumang kumpanya o grupo ng mga provider. Sa halip, umaasa ang ASRM sa gawain ng lahat ng miyembro nito, kahusayan sa pagsasagawa ng reproductive medicine, at patuloy na paglaban para sa pag-access sa pangangalaga para sa lahat, at upang maakit ang pansin sa mga tagumpay ng programang “Coverage at Work” ng RESOLVE.

Programa ng Coverage at Work ng RESOLVE ay ang one-way na RESOLVE ay nagdaragdag ng access sa pangangalaga para sa mga taong hinamon sa pagbuo ng kanilang mga pamilya. At noong nakaraang buwan, naabot nila ang isang malaking milestone. Mula noong 2016, ang kanilang programa ay nagdala ng bago o pinalawak na fertility benefits sa 1 milyong tao. Kaya iyon ay 1 milyong sakop na buhay!

Sa pangkalahatan, ang mga pampublikong kaganapang ito ay nakakatulong na maghikayat ng pansin hindi lamang sa kalagayan ng mga na-diagnose na may pagkabaog kundi sa pangangailangan para sa mga kumpanya na magsimulang mag-alok ng mga benepisyo sa pagkamayabong sa mga nangangailangan nito.

Magdagdag ng komento

KOMUNIDAD ng TTC

Mag-subscribe sa aming newsletterBilhin ang Iyong Pineapple Pin dito

Suriin ang iyong FERTILITY