Sumulat para sa Babble ng IVF

Gustung-gusto naming marinig mula sa iyo kung interesado kang sumulat para sa IVF babble.

Narito ang Paano:

Kung maaari mong mangyaring mag-email editoryal@ivfbabble.com na nagpapahiwatig sa kahon ng paksa kung anong lugar ng IVF babble ang nais mong isumite ang iyong piraso (tulad ng kalusugan, kabutihan, mga unang hakbang, fitness at katulad nito). Pagkatapos ay ikabit ang iyong artikulo o blog sa email at ipadala sa amin.

Mangyaring tandaan na dahil sa dami ng mga email na maaaring natanggap namin minsan, hindi kami palaging makakasagot sa iyo, ngunit lubos naming pinasasalamatan at salamat sa iyong interes sa IVF babble.